dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

        Yêu cầu các thầy cô giáo viết thu hoạch lớp tập huấn Dự án THCS vùng khó khăn nhất năm 2012 và nộp bài thu hoạch về BGH nhà trường đúng thời gian quy định, đảm bảo chất lượng

 

Câu 1: Học tích cực là gì? Kể tên các kỹ thuật học tích cực? Phân tích kỹ thuật công não? Cho ví dụ?

        Câu 2: Quy trình xây dựng đề kiểm tra? Xây dựng khung ma trận, đề kiểm tra kiểm tra học kỳ II môn học?

        Câu 3: Phân tích các chức năng của phương tiện dạy học theo quan điểm lý luận dạy học? Kể tên các phương tiện dạy học?

(Bài viết có thể đánh máy)

                                       ---------------------------

 

Nộp bài thu hoạch về BGH trường trước ngày 15/6/2012. Các trường nộp bài về PGD&ĐT cùng báo cáo trước ngày 20/6/2012.