dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Mẫu tiết Kiểm tra có ma trận -Thiên mien phi,tai lieu Mẫu tiết Kiểm tra có ma trận -Thiên mien phi,bai giang Mẫu tiết Kiểm tra có ma trận -Thiên mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/21/2012 3:04:45 PM
Filesize: 0.14 M
Download count: 26
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Ngày soạn : 22/09/2012 Ngày dạy:6A: 01./10/2012
Ngày dạy: 6B: 25/09/2012
Ngày dạy: 6C: 02./10/2012

Tiết 18: KIỂM TRA 45 PHÚT.

1. MỤC TIÊU BÀI KIỂM TRA:
a. Kiến thức:
- HS được kiểm tra những kiến thức đã học về :
+ Tập hợp, phần tử của tập hợp, tính giá trị của biểu thức, tìm số chưa biết.
+ Các bài tập tính nhanh, tính nhẩm
b. Kĩ năng:
- Kỹ năng kĩ năng tính toán hợp lí, vận dụng được kiến thức đã học để làm bài tập.
- Rèn khả năng tư duy, tính toán, chính xác, hợp lí.
c. Thái độ:
- Rèn luyện tính cẩn thận, trình bày bài giải khoa học, chính xác.
- Rèn luyện tư duy độc lập suy nghĩ, tính sáng tạo trong làm bài của Hs.

2. ĐỀ BÀI.
a. Ma trận đề kiểm tra.
MA TRẬN ĐỀ 1,2 .(Lớp 6BC)
Tên Chủ đề
(nội dung,chương…)
Cấp độNhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTN
TL
TN
TL
TL
TL


Chủ đề 1
Tập hợp. Phần tử của tập hợp. Số phần tử của tập hợp
Biết sử dụng các ký hiệu ...

Biết cách viết một tập hợp, Tính số phần tử của tập hợp.
Số câu:(ý)
Số điểm:
Tỉ lệ:
1
1
10%


2
2
10%


Số câu (ý): 3
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%

Chủ đề 3
Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số.Biết vận dụng quy tắc để nhân, chia hai luỹ thừa cùng cơ số.
Số câu (ý):
Số điểm:
Tỉ lệ:1
2
20%


Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%

Chủ đề 4: Thực hiện phép tính (cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên, lũy thừa)
Biết vận dụng thứ tự thực hiện các phép tính và các quy tắc thực hiện phép tính vào làm các bài toán và tìm x


Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
6
4,0
40%
1
1
10%
Số câu: 7
Số điểm:5,0
Tỉ lệ: 50%

Tổng số câu:
Tổng số điểm:
Tỉ lệ :
1
1
10%


3
4
40%
6
4,0
40%
1
1
10%
Tổng số câu 11
Tổng số điểm 10
Tỉ lệ 100%


MA TRẬN ĐỀ 3 .(Lớp 6A)

Tên Chủ đề
(nội dung,chương…)
Cấp độNhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTN
TL
TN
TL
TL
TL


Chủ đề 1
Tập hợp. Phần tử của tập hợp. Số phần tử của tập hợp
Biết sử dụng các ký hiệu ...

Biết cách viết một tập hợp, Tính số phần tử của tập hợp.

Tính tổng dãy số liên tiếp


Số câu:(ý)
Số điểm:
Tỉ lệ:
1
1
10%


2
1,5
1,5%

1
1
10%
Số câu (ý): 4
Số điểm: 4
Tỉ lệ: 3,5%

Chủ đề 3
Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số.Biết vận dụng quy tắc để nhân, chia hai luỹ thừa cùng cơ số.
Số câu (ý):
Số điểm:
Tỉ lệ:1
2
20%


Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%

Chủ đề 4: Thực hiện phép tính (cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên, lũy thừa)
Biết vận dụng thứ tự thực hiện các phép tính và các quy tắc thực hiện phép tính vào làm các bài toán và tìm x


Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ