dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Kế hoạch cá nhân thiên mien phi,tai lieu Kế hoạch cá nhân thiên mien phi,bai giang Kế hoạch cá nhân thiên mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/21/2012 9:48:51 PM
Filesize: 0.09 M
Download count: 10
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
KÊ HOẠCH CÁ NHÂN THÁNG 10/2012

HỌ TÊN GIÁO VIÊN: Tòng Thị Thiên

NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG:

TOÁN 6, GDCD 7, TỔ TRƯỞNG TỔ KHTN.

Tuần 1
Nội dung thực hiện trong tháng
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú


1. Nộp danh sách HSG giải toán bằng máy tính.
Thứ 2 (1/10)
2. Dự giờ đột xuất 1-2 tiết.

3. Kiểm tra HSSS đ/c Huy
Thứ 4(3/10)
Phòng hội đồng4. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn.
Thứ 5(4/10)
Phòng học 9A5. Nghiên cứu điều lệ dự thảo Hội thi GVG cấp trường.

6. Ôn thi HSG Giải toán bằng máy tính cầm tay.
Thứ 4+ 6
7. Tham gia tuyên truyền Tuần lễ Học tập suốt đời.
Thứ 2 (1/10)
8. Tham gia tuyên truyền Phong trào Làm cho thế giới sạch hơn.
Thứ 5(4/10)
9. Nộp Sổ kế hoạch tổ CM
Thứ 4. (2/10)
Phòng Phó HTTuần 2
(từ 8/10
->13/10)
Nội dung thực hiện trong tháng
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú


1. Chuẩn bị các nội dung cho Hội thi GVG.
Thứ 2->thứ 7
2. Dự giờ đột xuất 1 tiết.
 Thứ 5
3. Kiểm tra HSSS 1 đ/c
Thứ 4
Phòng hội đồng4. Tham gia họp Đoàn thể
Thứ 5
Phòng hội đồng5. Ôn thi HSG Giải toán bằng máy tính cầm tay.
Thứ 4+ 6
6. Ra đề thi Giải toán bằng máy tính cầm tay cấp trường.
Thứ 7
Nộp phòng CM trường7. Dạy học có ứng dụng thông tin.
Thứ 6
Phòng thông tin8. Tham gia các hoạt động cụm trung tâm.
Các ngày trong tuần
Sân trườngTuần 3
(từ15/10
->20/10)
1. Tiếp tục tham gia Hội thi GVG.
Thứ 2->thứ 7
2. Dự giờ đột xuất 1 tiết.
 Thứ 5
3. Kiểm tra HSSS 1 đ/c
Thứ 4
Phòng hội đồng4. Tổ chức họp chuyên môn
Thứ 5
Phòng hội đồng5. Ôn thi HSG Giải toán bằng máy tính cầm tay.
Thứ 4+ 6
6. Thi Giải toán bằng máy tính cầm tay cấp trường.
Thứ 2
Phòng học lớp 9A8. Tham gia các hoạt động cụm trung tâm.
Các ngày trong tuần
Sân trường
Tuần 4
Nội dung thực hiện trong tháng
Thời gian
Địa điểm
Ghi chúNgười lập kế hoạch


Tòng Thị Thiên

NHẬN XÉT VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÁ NHÂN THÁNG 10/2012

HỌ TÊN GIÁO VIÊN: Tòng Thị Thiên
NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG:

TOÁN 6, GDCD 7, TỔ TRƯỞNG TỔ KHTN.

* Đã thực hiện được các công việc.
- Tuần 1:

- Tuần 2:

- Tuần 3:

- Tuần 4:

* Những việc chưa làm được:

- Tuần 1:

- Tuần 2:

- Tuần 3:

- Tuần 4:

* Tự xếp loại việc thực hiện kế hoạch:
Người thực hiện kế hoạchTòng Thị Thiên
* Kiểm tra nhận xét của BGH:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------