dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an dshs2012-2013 mien phi,tai lieu dshs2012-2013 mien phi,bai giang dshs2012-2013 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/22/2012 3:56:17 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
stt hoten. ngaysinh gioitinh dantoc diachi hokhau tenbo nghebo namsinhbo tenme namsinhme ngheme ghichu doivien doanvien conlietsy giadinhcocongCM tatnguyen reocaohaidao traituyen bantru_dannuoi noitru_dannuoi ho_ngheo noisinh
1 Đào Thị Vân Anh 26/8/2001 Kinh Hua Mường Hua Mường Đào Văn Nhuận Buôn bán 1975 Vũ Thị Kiều 1977 Buôn bán x x Hưng Yên Chưa xác định
2 Lèo Hải Duy 30/9/2001 x Thái Pom Khằng Pom Khằng Lèo Văn Kiên Trồng trọt 1971 Lò Thị Minh 1981 Trồng trọt x x Sơn La x Kinh
3 Lò Khương Duy 14/8/2001 x Thái Hua Mường Nà Ản - Mường Lạn Lò Văn Ngoan GV 1978 Hà Thị Hạnh 1983 Làm ruộng x x x Sơn La Tày
4 Tòng Khánh Duy 2/1/2001 x Thái Hua Mường Hua Mường Tòng Văn Thinh GV Tòng Thị Thủy GV x x Sơn La Nùng
5 Cao Thị Giang 2/6/2001 Kinh Hua Mường Hua Mường Cao Xuân Lâm Buôn bán 1971 Đào Thị Thuần 1979 Buôn bán x x Hưng Yên Mường
6 Trịnh Đình Giang 23/12/2001 x Kinh Bản Ban Bản Ban Trịnh Đình Phúc Trồng trọt 1971 Lê thị Chinh 1972 Trồng trọt x x Thanh Hóa Mông
7 Nguyễn Thu Hà 25/6/2001 Kinh Hua Mường Hua Mường Nguyễn Quốc Tuấn Cán bộ 1975 Nguyễn Thị Quế 1976 GV x x Sơn La Dao
8 Lù Thị Thuý Hằng 23/11/2001 Thái Hua Mường Hua Mường Lù Văn Lặn Bộ đội 1965 Nguyễn Thị Thu 1973 GV x x Sơn La Khmer
9 Tòng Thị Hằng 30/9/2001 Thái Nà Dìa Nà Dìa Tòng Văn Diên Làm ruộng 1976 Tòng Thị Thoai 1981 Làm ruộng x x Sơn La Ê đê
10 Vũ Thanh Hằng 31/8/2001 Kinh Hua Mường Hua Mường Vũ Thành Sửu Cán bộ 1973 Nguyễn Thị Thanh Hương 1978 GV x x Sơn La Cao lan
11 Đinh Thị Thanh Hoa 9/11/2000 Kinh Hua Mường Hua Mường Đinh Quang Thắng Buôn bán 1976 Ngô Thị Thoa 1977 Buôn bán x x Hưng Yên Thái
12 Lường Văn Hoàng 13/5/2001 x Thái Lả Mường Lả Mường Lường Văn Đạt Làm ruộng 1975 Vì Thị Thiên 1981 Làm ruộng x x Sơn La Jo rai
13 Lò Thị Hồng 2/1/2001 Thái Bản Ban Bản Ban Lò Văn Thơ Trồng trọt 1976 Lường Thị Hạnh 1981 Trồng trọt x x Sơn La La chư
14 Lò Phương Khuyên 13/3/2001 Thái Cang Mường Cang Mường Lò Văn Học GV 1974 Vì Thị Phượng 1976 GV x x Sơn La Hà Nhì
15 Lò Thuỳ Linh 18/10/2001 Thái Hua Mường Hua Mường Lò Đức Văn Bộ đội 1964 Tòng Thị Phong 1971 GV x x Sơn La Giáy
16 Phạm Thị Khánh Linh 21/10/2001 Kinh Hua Mường Hua Mường Phạm Ngọc Thạch Buôn bán 1973 Đoàn Thị Lụa 1975 Buôn bán x x Sơn La Mnông
17 Tòng Thị Linh 12/3/2001 Thái Nà Dìa Nà Dìa Tòng Văn Hỏa Trồng trọt 1967 Bùi Thị Tâm 1970 Trồng trọt x x Sơn La Cà tu
18 Lường Thị Bích Loan 8/8/2001 Thái Huổi Khăng Huổi Khăng Lường Bình Thuận Cán bộ 1964 Tòng Thị Thu 1964 GV x x Sơn La Xê đăng
19 Tòng Duy Mạnh 1/1/2001 x Thái Cang Mường Cang Mường Tòng Văn Quốc Làm ruộng 1978 Tòng Thị Cương 1980 Làm ruộng x x Sơn La Xtiêng
20 Nguyễn Thị Bích Ngọc 2/8/2001 Kinh Hua Mường hưng yên Nguyễn Văn Khoa Trồng trọt 1978 Hoàng Thị Lương 1981 Trồng trọt x x Hưng Yên Bah Na
21 Lầu Thanh Sơn 13/1/2001 x Mông Hua Mường Hua Mường Lầu Bá Khải Cán bộ 1975 Giàng Thị Dung 1980 Trồng trọt x x Sơn La Hrê
22 Lò Nhật Tân 20/6/2001 x Thái Sốp Nặm Sốp Nặm Lò Trung Tuyến Cán bộ 1975 Lò Thị Hồng Thúy 1979 Cán bộ x x Sơn La Gi đ triêng
23 Tòng Thị Thắm 11/1/2001 Thái Nà Nó Nà Nó Tòng Văn Chiến Trồng trọt 1971 Lường Thị Panh 1971 Trồng trọt x x Sơn La Chăm
24 Hoàng Thị Thương 1/1/2001 Kinh Hua Mường Hua Mường Hoàng Đức Vệ Kinh doanh 1975 Nguyễn Thị Biên 1975 Kinh doanh x x Hà Tây Cơ ho
25 Lò Việt Trinh 14/1/2001 Thái Hua Mường Hua Mường Lèo Văn Toản Cán bộ 1977 Lò Thị Hồng 1981 GV 1 x x Sơn La Mạ
26 Lê Văn Trường 2/8/2001 x Thái Nà Phe Hua Mường Lê Văn Phương Buôn bán 1977 Lê Thị Hường 1983 Buôn bán x x Thanh Hóa Sán dìu
27 Trần Hải Yến 21/6/2001 Kinh Huổi Khăng Trần Văn Hải Kinh doanh 1969 Bùi Thị Hằng 1972 GV x x Sơn La Thổ
28 Khơ mú
29 Vân kỉu
30 Tà ôi
31 Co
32 Chơ ro
33 Xinh mum
34 Chu ru
35 Lào
36 Phu lá
37 La hú
38 Kháng
39 Lự
40 Pa(Thìn)
41 Lô lô
42 Chút
43 Mảng
44 Cơ lao
45 Bố y
46 La ha
47 Côông
48 Ngái
49 Si la
50 Pu pĐo
51 Brâu
52 Rơ măm
53 Ơ đu
54 Hoa
55 Ra glai
56