dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an de thi gvg2012 mien phi,tai lieu de thi gvg2012 mien phi,bai giang de thi gvg2012 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/15/2012 4:48:16 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 66
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

TRƯỜNG THCS SỐP CỘP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI THI GVG LẦN THỨ III
Độc lập –Tự do- Hạnh phúc

NĂM HỌC 2012-2013ĐỀ CHÍNH THỨC

 (Đề gồm 1 trang)
ĐỀ THI KIỂM TRA NĂNG LỰC SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN THCS
Thời gian làm bài: 120 phút
(Không kể thời gian giao đề)
Ngày thi:15 tháng 10 năm 2012.

Câu 1(2,5 Điểm):
Dựa vào Điều lệ trường THCS, trung học phổ thông và trường Trung học phổ thông có nhiều cấp học Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí hãy trình bày:
a. Nhiệm vụ của học sinh?
b. Quyền của học sinh?
Câu 2( 2,5 Điểm):
Dựa vào Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông Ban hành kèm theo Thông tư số: 30/2009/TT-BGD ĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí cho biết:
a. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên có bao nhiêu tiêu chuẩn? Đó là những tiêu chuẩn nào?
b. Trình bày tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học.
Câu 3(3 Điểm):
Trong lớp bạn chủ nhiệm có một học sinh học rất kém, lại thường xuyên đi học muộn, trong giờ học lại thường ngủ gật, không chú ý nghe giảng. Khi bạn đến gặp phụ huynh của em ấy nhằm trao đổi về tình hình học tập của em và muốn phối hợp với gia đình để giúp đỡ em học tốt thì mẹ của em lại xin cho con thôi học. Lý do là vì bố em mất sớm, em lại có em nhỏ, mẹ em muốn xin cho em thôi học, ở nhà trông em để mẹ đi bán hàng kiếm tiền nuôi các con.
Trước tình huống này, bạn phải làm gì để giúp đỡ cho học sinh?
Câu 4( 2 Điểm):
Em học sinh Mùa A Mơ học sinh lớp 8 có kết quả học tập cả năm như sau:
Toán
Lý
Hóa
Sinh
Văn
Sử
Địa
GDCD
Anh
Tin
Công nghệ
TD
Mỹ thuật
Âm nhạc

9,3
9,0
8,8
8,9
8,8
9,1
9,2
9,0
9,0
9,2
6,5
CĐTheo Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 về việc đánh giá xếp loại học sinh và Công văn số: 2642/BGDĐT- GDTrH ngày 04 tháng 5 năm 2012 thì em học sinh trên được xếp loại học lực cả năm ở loại nào? Vì sao?
Giáo viên dự thi không sử dụng tài liệu khi làm bài!
Các Giám thị coi thi không giải thích gì thêm!
…………Hết…………

TRƯỜNG THCS SỐP CỘP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI THI GVG LẦN THỨ III
Độc lập –Tự do- Hạnh phúc

NĂM HỌC 2012-2013

Sốp Cộp , ngày 15 tháng 10 năm 2012


PHẦN THI NĂNG LỰC SƯ PHẠM
Họ và tên giáo viên dự thi: Đào Thị Thu Hà
Điểm
Lời nhận xét

BÀI LÀM:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………