dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an DATHCS VKKN modun 1(P1) mien phi,tai lieu DATHCS VKKN modun 1(P1) mien phi,bai giang DATHCS VKKN modun 1(P1) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/22/2012 10:47:32 PM
Filesize: 4.16 M
Download count: 8
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Bài 1. tích
1.1. Khái chính, và nghĩa
Đáp án bài tập số 3
(Thời gian:15 phút)


Đánh dấu x vào cột phù hợp.

Các thuật ngữ có độ bao phủ học tích cực hoặc học không tích cực
Học tích cực
Học không tích cực

1. GV chỉ đạo

X

2. HS là trung tâm
X


3. Thuyết trình

X

4. Truyền thông tin

X

5. Hợp tác
X


6. Phản ánh
X


7. Phấn và bảng

X

8. Dựa trên yêu cầu
X


9. Ngân hàng giáo dục

X

10. Có sự tham gia
X


11. Truyền thống

X

12. Tương tác
X


13. Tiến độ
X


14. Hiệu quả
X


15. GV chiếm ưu thế

X

16. Dựa trên khám phá
X


17. Thùng rỗng

X

18. Độc lập
X


19. Làm việc theo cặp, nhóm
X


20. Giáo huấn/lên lớp

X

21. Lặp lại

X

22. Học vẹt

X

Nguồn: Raynor, J. and E. Page (2007). Active learning methodology handbook for trainers