dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Dap an Toan Khoi A năm 2012 mien phi,tai lieu Dap an Toan Khoi A năm 2012 mien phi,bai giang Dap an Toan Khoi A năm 2012 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 7/4/2012 3:21:59 PM
Filesize: 0.44 M
Download count: 14
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Câu1
a) 
TXĐ :R
Đạo hàm 
Các điểm cực trị A (0;0),B(1;-1);C(-1;-1).
h/s đồng biến trên (-1;0)và (1;+)
 h/s nghịch biến trên 
BBT:


x’
-∞ -1 0 1 +∞

 y’
- 0 + 0 - 0 +

 y
+∞ 0 +∞


-1 -1


Đồ thị nhận trục tung làm trục đối xứng

Đồ thị cắt trục hoành tại 3 điểm A(0;0), D 


b)

Để (1) có 3 cực trị thì pt (*) có 2 nghiệm phân biệt khác 0. m+1>0 m >-1
Với m>-1 pt (*) có 2 nghiệm phân biệt
 và 
Gọi

Vì đồ thị hàm số đối xứng qua trục 0y nên phải cân tại M

Vậy tam giác MPN vuông tại M suy ra 
<=>m=0 (vì m>-1)
Vậy m=0

Câu 2.
 ĐK:Câu 3.
Đặt y = -z

Đặt

Từ (2)

Thay vào (1) ta được :

Phương trình (3) vô nghiệm vì 
Vậy

Vậy 

Câu 4.Với


Đặt


Vậy


Câu 5.
Tích Thể Tích khối chóp S.ABC
Gọi M là trung điểm AB =>
Vì đều cạnh a, CM là đường cao => 
Xét vuông tại M
Theo Pitago ta có: ==
=>
Ta có 

=>

Xét trong mặt phẳng (ABC) kẻ d qua A và song song với BC
Nên BC//(SA;d)
=>

Dựng hình thoi ABCD
Dựng HK

Ta có 
Mà nên 

Mà 
HI là khoảng cách từ H đến (SAD)
Vì BC//(SAD) và nên khoảng cách cần tìm là
Câu 6.
Cách 1:
Không mất tổng quát, giả sử 
Từ giả thiết suy ra do đó,

Đặt
 thì và 
Thay vào P ta được :

Đặt thì và ta có :

Xét hàm:

đồng biến trên kéo theo

Xét 

Suy ra g(v) đồng biến trên kéo theo
Từ (1) và (2),suy ra f(u)3 hay P3
Đẳng thức xảy ra khi u=v=0 hay x = y = z =0
Vậy min P=3
Cách2

Đặt 
Từ giả thiết suy ra 
Do đó 
Vì vậy nếu đặt thì 
và 

Ta có

Vì nên 
Tương tự

Công ba bất đẳng thức trên ta được 

Do vậy

Xét hàm

Vì Vậy , dấu “=” xảy ra khi x = y = z = 0

Câu 7.

a).

Đặt

Theo định lý pitago Định lý pitago


Đặt: 

Vậy 
Câu 8.
a). 

Gọi
 Với a ≠ bVì Vuông cân tại I nênTừ (2) vì a ≠ b thế vào (1)
Ta đượcVậy


Câu 9.
a).Khai triển


Số hạng tổng quát là

Xét


Vậy số hạng chứa làCâu 7b) Do tính đối xứng của (E) nên giao điểm của (C) và (E) là đỉnh hình vuông thỏa mãn A(a;a) a>0
Suy ra 

Vì 2m=8 nên m=4 
Vậy

Câu 8b) Viết lại (d) dưới dạng:

Giả sử M(2t-1;t;t+2) N (a;b;c)
Ta có

Vậy M(