dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an danh sach hoc sinh 2012-2013 mien phi,tai lieu danh sach hoc sinh 2012-2013 mien phi,bai giang danh sach hoc sinh 2012-2013 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/22/2012 3:12:52 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
stt hoten. ngaysinh gioitinh dantoc diachi hokhau tenbo nghebo namsinhbo tenme namsinhme ngheme ghichu doivien doanvien conlietsy giadinhcocongCM tatnguyen reocaohaidao traituyen bantru_dannuoi noitru_dannuoi ho_ngheo noisinh
1 Thào A Cho 16/9/1997 Nam Mông Pú Sút - Sam Kha - Sốp Cộp Pú Sút - Sam Kha - Sốp Cộp Thào Bả Phải Nông nghiệp Vàng Thị Hà Nông nghiệp x x x Sơn La Chưa xác định
2 Vừ Bả Công 15/6/1997 Nam Mông Co Hịnh - Sốp Cộp - Sốp Cộp Co Hịnh - Sốp Cộp - Sốp Cộp Vừ Bả Nênh 1962 Nông nghiệp Vừ Me Dạ 1966 Nông nghiệp x x Sơn La x Kinh
3 Tòng Văn Cương 22/7/1997 Nam Thái Pản Pe - Sốp Cộp - Sốp Cộp Pản Pe - Sốp Cộp - Sốp Cộp Tòng Văn Quyết Nông nghiệp Tòng Văn Kiên Nông nghiệp x x Sơn La Tày
4 Lò Văn Cường 08/7/1998 Nam Thái Bản Phải - Púng Bánh - Sốp Cộp Bản Phải - Púng Bánh - Sốp Cộp Lò Văn Tưởng 1974 Nông nghiệp Lò Thị Hoa 1976 Nông nghiệp x x Sơn La Nùng
5 Vì Văn Cường 19/8/1998 Nam Thái Bản Pe - Sốp Cộp - Sốp Cộp Bản Pe - Sốp Cộp - Sốp Cộp Vì Văn Đôi Nông nghiệp Tòng Thị Phiên Nông nghiệp x x Sơn La Mường
6 Tòng Thị Diệp 29/11/1998 Nữ Thái Hua Mường - Sốp Cộp - Sốp Cộp Hua Mường - Sốp Cộp - Sốp Cộp Tòng Văn Hạnh 1977 Giáo viên Vì Thị Học 1978 Giáo viên x Khuyết tật x Sơn La Mông
7 Vàng A Dơ 19/8/1996 Nam Mông Hua Pàn - Nà Nghịu - Sông Mã Hua Pàn - Nà Nghị - Sông Mã Vàng Chia Mua Nông nghiệp Sồng Thị Lê Nông nghiệp x x x Sơn La Dao
8 Tòng Văn Hà 03/8/1998 Nam Thái Bản Ban - Sốp Cộp - Sốp Cộp Bản Ban - Sốp Cộp - Sốp Cộp Tòng Văn Phanh 1976 Nông nghiệp Tòng Thị Tương 1977 Nông nghiệp x x Sơn La Khmer
9 Tòng Thị Hậu 13/7/1998 Nữ Thái Nà Nó - Sốp Cộp - Sốp Cộp Nà Nó - Sốp Cộp - Sốp Cộp Tòng Văn Hoa Nông nghiệp Tòng Thị Thin Nông nghiệp x x Sơn La Ê đê
10 Tòng Thị Hòa 28/8/1998 Nữ Thái Huổi Khăng - Sốp Cộp - Sốp Cộp Huổi Khăng - Sốp Cộp - Sốp Cộp Tòng Văn Bình Bộ đội Tòng Thị Diện Nông nghiệp x x Sơn La Cao lan
11 Vì Văn Hồng 05/11/1997 Nam Thái Lọng Tòng - Nậm Lạnh - Sốp Cộp Lọng Tòng - Nậm Lạnh - Sốp Cộp Vì Văn Dẫn Nông nghiệp Lò Thị Kinh Nông nghiệp x x Sơn La Thái
12 Quàng Văn Hùng 01/5/1998 Nam Thái Nà Lốc - Sốp Cộp - Sốp Cộp Nà Lốc - Sốp Cộp - Sốp Cộp Quàng Văn Thoát Nông nghiệp Vì Thị Chung Nông nghiệp x x Sơn La Jo rai
13 Vì Thị Hương 16/4/1998 Nữ Thái Bản Pe - Sốp Cộp - Sốp Cộp Bản Pe - Sốp Cộp - Sốp Cộp Vì Văn Dinh Nông nghiệp Vì Thị Ương Nông nghiệp x x Sơn La La chư
14 Hờ Thị Kênh 12/5/1998 Nữ Mông Sốp Nặm - Sốp Cộp - Sốp Cộp Sốp Nặm - Sốp Cộp - Sốp Cộp Hờ A Là 1973 Nông nghiệp Hạng A Sua 1976 Nông nghiệp x x Sơn La Hà Nhì
15 Cút Văn Lả 02/5/1997 Nam Khơ mú Tà Cọ - Sốp Cộp - Sốp Cộp Tà Cọ - Sốp Cộp - Sốp Cộp Cút Văn Phanh Nông nghiệp Mòng Thị Lan Nông nghiệp x x x Sơn La Giáy
16 Tòng Đức Lâm 24/02/1998 Nam Thái Hua Mường - Sốp Cộp - Sốp Cộp Hua Mường - Sốp Cộp - Sốp Cộp Tòng Mã Hưng 1966 Cán bộ Cầm Thị Thúy 1970 Cán bộ x x Sơn La Mnông
17 Hà Sơn Lâm 22/12/1997 Nam Tày Nà Dìa - Sốp Cộp - Sốp Cộp Nà Dìa - Sốp Cộp - Sốp Cộp HàVăn Chung Nông nghiệp Nguyễn Thị Ngọn Nông nghiệp x x Yên Bái Cà tu
18 Nguyễn Thúy Lệ 17/02/1998 Nữ Kinh Hua Mường - Sốp Cộp - Sốp Cộp Hua Mường - Sốp Cộp - Sốp Cộp Nguyễn Văn Thịnh Nông nghiệp Nguyễn Thị Hằng Nông nghiệp x x Sơn La Xê đăng
19 Nguyễn Thị Mai 28/5/1998 Nữ Thái Tổ 11 - TT Sông Mã - Sông Mã Tổ 11 - TT Sông Mã - Sông Mã Nguyễn Văn Sơn Nông nghiệp Nguyễn Thị Hoàn Nông nghiệp x x Lào Cai Xtiêng
20 Lò Thị Minh 22/9/1998 Nữ Thái Bản Bánh - Púng Bánh - Sốp Cộp Bản Bánh - Púng Bánh - Sốp Cộp Lò Văn Diên 1973 Nông nghiệp Lò Thị Phận 1975 Nông nghiệp x x Sơn La Bah Na
21 Tòng Văn Pâng 28/8/1998 Nam Thái Bản Tông - Mường Và - Sốp Cộp Bản Tông - Mường Và - Sốp Cộp Tòng Văn Toán Nông nghiệp Tòng Thị Đôi Nông nghiệp x x Sơn La Hrê
22 Cao Thị Phương 24/12/1998 Nữ Kinh Hua Mường - Sốp Cộp - Sốp Cộp Hua Mường - Sốp Cộp - Sốp Cộp Cao Xuân Lâm 1971 Buôn bán Đào Thị Thuần 1980 Buôn bán x x Hưng Yên Gi đ triêng
23 Tòng Thị Phương 04/5/1998 Nữ Thái Tin Tốc - Dồm Cang- Sốp Cộp Tin Tốc - Dồm Cang- Sốp Cộp Tòng Văn Phái 1968 Nông nghiệp Tòng Thị Mông 1972 Nông nghiệp x x x Sơn La Chăm
24 Lò Văn Quý 27/02/1998 Nam Thái Bản Pe - Sốp Cộp - Sốp Cộp Bản Pe - Sốp Cộp - Sốp Cộp Lò Văn Phương 1962 Nông nghiệp Quàng Thị Anh 1964 Nông nghiệp x x Sơn La Cơ ho
25 Tòng Văn Sơn 16/10/1998 Nam Thái Nà Sài - Sốp Cộp - Sốp Cộp Nà Sài - Sốp Cộp - Sốp Cộp Tòng Văn Thích Nông nghiệp Tòng Thị Lợi Nông nghiệp x x Sơn La Mạ
26 Lò Văn Thắng 12/01/1998 Nam Thái Pom Khăng - Sốp Cộp - Sốp Cộp Pom Khăng - Sốp Cộp - Sốp Cộp Lò Văn Thởi Nông nghiệp Lò Thị Thịnh Nông nghiệp x x Sơn La Sán dìu
27 Đinh Quang Thanh 08/9/1998 Nam Kinh Hua Mường - Sốp Cộp - Sốp Cộp Hua Mường - Sốp Cộp - Sốp Cộp Đinh Quang Thắng 1976 Nông nghiệp Ngô Thị Thoa 1977 Nông ngh