dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an danh sach hoc sinh 2012-2013 mien phi,tai lieu danh sach hoc sinh 2012-2013 mien phi,bai giang danh sach hoc sinh 2012-2013 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/22/2012 3:23:47 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
stt hoten. ngaysinh gioitinh dantoc diachi hokhau tenbo nghebo namsinhbo tenme namsinhme ngheme ghichu doivien doanvien conlietsy giadinhcocongCM tatnguyen reocaohaidao traituyen bantru_dannuoi noitru_dannuoi ho_ngheo noisinh
1 Hoàng Tuấn Anh 15. 12. 2000 Kinh Hua Mường- Sốp Cộp Yên Mĩ - Hưng Yên Hoàng Văn Đoàn Buôn bán 1979 Vũ Đình Vui 1978 Buôn bán x Yên Mĩ - Hưng Yên Chưa xác định
2 Lường Diệp Anh 20. 10. 2000 x Lào Hua Mường- Sốp Cộp Mường Lạn- Sốp Cộp Lường Văn Xuân Y tế 1971 Lường Thị Chuyển 1971 Y tế x Sơn La x Kinh
3 Nguyễn Thị Lan Anh 28. 04. 2000 x Kinh Hua Mường- Sốp Cộp Hua Mường- Sốp Cộp Nguyễn Duy Thưởng Buôn bán 1975 Vũ Thị Mỹ 1982 Buôn bán x Sơn La Tày
4 Vũ Duy Anh 29. 09. 2000 Kinh Hua Mường- Sốp Cộp Hua Mường- Sốp Cộp Vũ Văn Quang Buôn bán 1973 Lò Thúy Kiều 1976 Giáo viên x Sơn La Nùng
5 Vì Thị Bích Diệp 22. 03. 2000 x Thái Bản Ban - Sốp Cộp Dồm Cang - Sốp Cộp Vì Văn Dương Làm ruộng 1970 Cầm Thị Thuận 1972 Giáo viên x Sơn La Mường
6 Quàng Thu Huyền 09. 05. 2000 x Thái Huổi Khăng - Sốp Cộp Hua Mường- Sốp Cộp Quàng Văn Phinh Bưu điện 1966 Tòng Thị Hằng 1975 Bưu điện x Sơn La Mông
7 Quàng Thu Hương 06. 07. 2000 x Lào Hua Mường- Sốp Cộp Hua Mường- Sốp Cộp Quàng Văn Hà Bộ đội 1972 Tòng Thị Duyên 1981 Giáo viên x Sơn La Dao
8 Nguyễn Văn Kiên 02. 11. 2000 Kinh Cang Mường- Sốp Cộp Hua Mường- Sốp Cộp Nguyễn Văn Thìn Buôn bán 1976 Lô Thị Thục 1980 Buôn bán x Thái Bình Khmer
9 Lê Thị Linh 16. 02. 2000 x Kinh Nả Mường- Sốp Cộp Cang Mường- Sốp Cộp Lê Bá Cứ Buôn bán 1975 Lê Thị Huệ 1977 Buôn bán x Thanh Hóa Ê đê
10 Vì Phúc Nguyên 01. 02. 2000 Thái Hua Mường- Sốp Cộp Hua Mường- Sốp Cộp Vì Văn Thụ Giáo viên 1971 Cầm Thị Hà 1973 Giáo viên x Sơn La Cao lan
11 Cầm Phong Nhã 24. 03. 2000 x Thái Hua Mường- Sốp Cộp Hua Mường- Sốp Cộp Cầm Duy Vinh Cán bộ 1965 Hoàng Thị Hồng 1965 Cán bộ x Sơn La Thái
12 Nguyễn Hoàng Oanh 07. 12. 2000 x Thái Hua Mường- Sốp Cộp Hua Mường- Sốp Cộp Nguyễn Văn Hòa Cán bộ 1970 Hoàng Thị Thiên 1973 Giáo viên x Sơn La Jo rai
13 Sồng Thị Xuân Thanh 01. 10. 1999 x Mông Nà Lốc - Sốp Cộp Mường Cai - Sông Mã Sồng A Vả Làm ruộng 1980 Vàng Thị Vạ 1980 Làm ruộng x x Sơn La La chư
14 Trần Thị Yến Thanh 21. 09. 2000 x Kinh Nà Lốc - Sốp Cộp Nà Lốc - Sốp Cộp Trần Văn Mấn Buôn bán 1965 Lí Thị Chung 1969 Buôn bán x Thái Bình Hà Nhì
15 Cầm Thị Phương Thảo 11. 12. 2000 x Thái Hua Mường- Sốp Cộp Hua Mường- Sốp Cộp Cầm Thanh Tùng Cán bộ PGD 1976 Lò Thị Thuông 1977 Giáo viên x Sơn La Giáy
16 Nguyễn Thế Thắng 02. 06. 2000 Kinh Sốp Nặm- Sốp Cộp Sốp Nặm- Sốp Cộp Nguyễn Thế Đức Buôn bán 1972 Lê Thị Lý 1979 Buôn bán x Thanh Hóa Mnông
17 Lường Thị Thơm 13. 02. 2000 x Thái Sốp Nặm- Sốp Cộp Sốp Nặm- Sốp Cộp Lường Văn Doãn Y tế 1965 Lò Thị Hương 1969 Y tế x Sơn La Cà tu
18 Tòng Minh Thuỳ 11. 05. 2000 x Thái Hua Mường- Sốp Cộp Hua Mường- Sốp Cộp Tòng Văn Kiêm Giáo viên 1976 Quàng Thị Lả 1978 Giáo viên x Sơn La Xê đăng
19 Tòng Duy Tú 09. 03. 2000 Thái Hua Mường- Sốp Cộp Hua Mường- Sốp Cộp Tòng Văn Hướng Cán bộ 1977 Tòng Thị Thành 1977 Giáo viên x Thái Nguyên Xtiêng
20 Nguyễn Văn Việt 26. 08. 2000 Kinh Nà Lốc - Sốp Cộp Nà Lốc - Sốp Cộp Nguyễn Văn Báu Buôn bán 1972 Nguyễn Thị Hường 1981 Buôn bán x Sơn La Bah Na
21 Hoàng Thị Hải Yến 25. 09. 2000 x Kinh Hua Mường- Sốp Cộp Yên Mĩ - Hưng Yên Hoàng Văn Duẩn Nông nghiệp 1979 Phạm Thị Hiên 1982 Tiểu thương x Yên Mĩ - Hưng Yên Hrê
22 Gi đ triêng
23 Chăm
24 Cơ ho
25 Mạ
26 Sán dìu
27 Thổ
28 Khơ mú
29 Vân kỉu
30 Tà ôi
31 Co
32 Chơ ro
33 Xinh mum
34 Chu ru
35 Lào
36 Phu lá
37 La hú
38 Kháng
39 Lự
40 Pa(Thìn)
41 Lô lô
42 Chút
43 Mảng
44 Cơ lao
45 Bố y
46 La ha
47 Côông
48 Ngái
49 Si la
50 Pu pĐo
51 Brâu
52 Rơ măm
53 Ơ đu
54 Hoa
55 Ra glai
56 HMông
57 Pacô
58 Pahy
59