dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an dan sach hs vemis mien phi,tai lieu dan sach hs vemis mien phi,bai giang dan sach hs vemis mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/15/2012 4:52:17 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Trường THCS Sốp Cộp 14127501
Năm học: Học kỳ 1 2012-2013 PHIẾU THÔNG TIN HỌC SINH
Lớp: 061201 6A

Mã học sinh (STT) Họ tên học sinh Thứ tự nhập họ tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Quê quán Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Địa chỉ thường trú (Tổ/Khu Phố) Địa chỉ thường trú (Phường/Xã) Địa chỉ thường trú (Quận/Huyện) Địa chỉ thường trú (Tỉnh/Thành) Hộ khẩu (Xã/Phường) Hộ khẩu (Quận/Huyện) Hộ khẩu (Tỉnh/Thành) Email Điện thoại Diện ưu tiên Diện ưu đãi Hưởng chế độ dân tộc nội trú Khuyết tật Đoàn đội Ngày kết nạp (Đoàn/Đội) Đảng viên Ngày kết nạp đảng Ngày kết nạp đảng chính thức Tình trạng hôn nhân Năng khiếu Ở trọ đi học Khoảng cách đến trường Họ và tên bố Năm sinh bố Nghề nghiệp bố Điện thoại bố Đơn vị công tác bố Họ và tên mẹ Năm sinh mẹ Nghề nghiệp mẹ Điện thoại mẹ Đơn vị công tác mẹ
127501120268 Đào Thị Vân Anh 01 26/08/2001 Tân Việt - Yên mỹ - Hưng Yên 1 Tân Việt - Yên mỹ - Hưng Yên 1 01 0 Hua Mường 04231 127 14 1 25/09/2012 1 Đào Văn Nhuận 1975 08 Vũ Thị Kiều 1977 08
127501120269 Lèo Hải Duy 01 30/09/2001 Sốp Cộp - Sốp Cộp - Sơn La 0 Sốp Cộp - Sốp Cộp - Sơn La 1 03 0 Pom Khằng 04231 127 14 1 25/09/2012 1 Lèo Văn Kiên 1971 04 Lò Thị Minh 1981 08
127501120270 Lò Khương Duy 01 14/08/2001 Mường Lạn - Sốp Cộp - Sơn La 0 Mường Lạn - Sốp Cộp - Sơn La 1 03 0 Hua Mường 04246 127 14 1 25/09/2012 1 Lò Văn Ngoan 1978 02 Hà Thị Hạnh 1983 08
127501120271 Tòng Khánh Duy 01 02/01/2001 Sốp Cộp - Sốp Cộp - Sơn La 0 Sốp Cộp - Sốp Cộp - Sơn La 1 03 0 Hua Mường 04231 127 14 1 25/09/2012 1 Tòng Văn Thinh 1978 02 Tòng Thị Thủy 1979 02
127501120272 Cao Thị Giang 01 02/06/2001 Tân Việt - Yên mỹ - Hưng Yên 0 Tân Việt - Yên mỹ - Hưng Yên 1 01 0 Hua Mường 04231 127 14 1 25/09/2012 1 Cao Xuân Lâm 1971 08 Đào Thị Thuần 1979 08
127501120273 Trịnh Đình Giang 01 23/12/2001 Xuân Khánh - Thọ Xuân - Thanh Hóa 1 Xuân Khánh - Thọ Xuân - Thanh Hóa 1 01 0 Bản Ban 04231 127 14 1 25/09/2012 1 Trịnh Đình Phúc 1971 04 Lê thị Chinh 1972 08
127501120274 Nguyễn Thu Hà 01 25/06/2001 Dồm Cang - Sông Mã - Sơn La 0 Sơn Lễ - Hương Sơn - Hà Tĩnh 1 01 0 Hua Mường 04231 127 14 1 25/09/2012 1 Nguyễn Quốc Tuấn 1975 01 Nguyễn Thị Quế 1976 02
127501120275 Lù Thị Thuý Hằng 01 23/11/2001 Púng Bánh- Sông Mã - Sơn La 1 Ít Ong - Mường La - Sơn La 1 03 0 Hua Mường 04231 127 14 1 25/09/2012 1 Lù Văn Lặn 1965 06 Nguyễn Thị Thu 1973 02
127501120276 Tòng Thị Hằng 01 30/09/2001 Sốp Cộp - Sốp Cộp - Sơn La 1 Sốp Cộp - Sốp Cộp - Sơn La 1 03 0 Nà Dìa 04231 127 14 1 25/09/2012 1 Tòng Văn Diên 1976 04 Tòng Thị Thoai 1981 08
127501120277 Vũ Thanh Hằng 01 31/08/2001 Dồm Cang - Sông Mã - Sơn La 1 Thụy Lôi - Tiên lữ - Hưng Yên 1 01 0 Hua Mường 04231 127 14 1 25/09/2012 1 Vũ Thành Sửu 1973 01 Nguyễn Thị Thanh Hương 1978 02
127501120278 Đinh Thị Thanh Hoa 01 09/11/2000 Trung Hòa - Yên Nghĩa - Hưng Yên 1 Trung Hòa - Yên Nghĩa - Hưng Yên 1 01 0 Hua Mường 04231 127 14 1 25/09/2012 1 Đinh Quang Thắng 1976 08 Ngô Thị Thoa 1977 08
127501120279 Lường Văn Hoàng 01 13/05/2001 Sốp Cộp - Sốp Cộp - Sơn La 0 Sốp Cộp - Sốp Cộp - Sơn La 1 03 0 Lả Mường 04231 127 14 1 25/09/2012 1 Lường Văn Đạt 1975 04 Vì Thị Thiên 1981 08
127501120280 Lò Thị Hồng 01 02/01/2001 Sốp Cộp - Sốp Cộp - Sơn La 1 Sốp Cộp - Sốp Cộp - Sơn La 1 03 0 Bản Ban 04231 127 14 1 25/09/2012 1 Lò Văn Thơ 1976 04 Lường Thị Hạnh 1981 08
127501120281 Lò Phương Khuyên 01 13/03/2001 Bện viện đa khoa Sông Mã - Sông Mã - Sơn La 1 Sốp Cộp - Sốp Cộp - Sơn La 1 03 0 Cang Mường 04231 127 14 1 25/09/2012 1 Lò Văn Học 1974 02 Vì Thị Phượng 1976 02
127501120282 Lò Thuỳ Linh 01 18/10/2001 Sốp Cộp - Sốp Cộp - Sơn La 1 Sốp Cộp - Sốp Cộp - Sơn La 1 03 0 Hua Mường 04231 127 14 1 25/09/2012 1 Lò Đức Văn 1964 06 Tòng Thị Phong 1971 02
127501120283 Phạm Thị Khánh Linh 01 21/10/2001 Bện viện đa khoa Sông Mã - Sông Mã - Sơn La 1 Thiện Phiến - Tiên Lữ - Hưng Yên 1 01 0 Hua Mường 04231 127 14 1 25/09/2012 1 Phạm Ngọc Thạch 1973 01 Đoàn Thị Lụa 1975 08
127501120284 Tòng Thị Linh 01 12/03/2001 Bện viện đa khoa Sông Mã - Sông Mã - Sơn La 1 Sốp Cộp - Sốp Cộp - Sơn La 1 03 0 Nà Dìa 04231 127 14 1 25/09/2012 1 Tòng Văn Hỏa 1967 08 Bùi Thị Tâm 1970 08
127501120461 Lường Thị Bích Loan 01 08/08/2001 Sốp Cộp - Sông Mã - Sơn La 1 Sốp Cộp - Sông Mã - Sơn La 1 03 0 Huổi Khăng 04231 127 14 1 25/09/2012 1 Lường Bình Thuận 1964 01 Tòng Thị Thu 1964 02
127501120462 Tòng Duy Mạnh 01 01/01/2001 Sốp Cộp - Sốp Cộp - Sơn La 0 Sốp Cộp - Sốp Cộp - Sơn La 1 03 0 Cang Mường 04231 127 14 1 25/09/2012 1 Tòng Văn Quốc 1978 04 Tòng Thị Cương 1980 08
12750112046